Et RoodBossien

Et RoodBossien staat voor training, coaching en advies op het gebied van Passend Basisonderwijs voor cognitief talentvolle leerlingen. Het inspireren van collega’s, het delen van ervaring en kennis en het doen van onderzoek in de praktijk van de school zijn mijn missie.

Visie: Passend onderwijs geven is de opdracht van iedere leraar
in het basisonderwijs.


Tijdens mijn opleiding begin jaren ‘80 was het belangrijkste wat ik leerde dat in het onderwijs “het kind centraal moet staan”.
Niet de leerstof, niet de prestatie, maar de leerling. Vooral het kringgesprek was in die jaren de manier om de belevingswereld van het kind te leren kennen en erbij aan te sluiten. Nog steeds is het gesprek met kinderen voor mij cruciaal bij het maken van onderwijs.
Nu spreken we over handelingsgericht werken met als kernvraag: wat heeft dit kind nodig om zich optimaal te kunnen ontwikkelen?”
Door te observeren, door kennis en ervaring, kun je antwoord geven op die vraag. Maar er echt achter komen doe je door in gesprek te gaan met het kind zelf. Dit geldt voor ieder kind, maar in het bijzonder voor de leerlingen met een cognitief talent. In het reguliere aanbod komen zij over het algemeen niet goed tot hun recht. Ze hebben een andere aanpak nodig, soms meer uitdaging, maar vooral is het nodig dat zij zich gezien weten door hun meester of juf. Om te zorgen dat hun zelfbeeld in balans is en blijft hebben zij de leerkracht nodig als referentiekader.
Het is fijn als je een extra aanbod kunt creëren voor je slimme leerlingen, maar het is van nog grotere waarde als je kans ziet om vaardigheden aan te leren die helpen het talent om te leren verder te ontwikkelen. Leren om samen te werken en te communiceren bijvoorbeeld, maar ook executieve vaardigheden als plannen en emotieregulatie. Dat is niet alleen waardevol voor slimme leerlingen, maar voor al je leerlingen. Kinderen helpen om te groeien, zich te ontwikkelen, dat is een van de mooiste dingen die je kunt doen binnen het onderwijs.

Wat wil ik bereiken?
– Realiseren van passend onderwijs met name voor cognitief talentvolle leerlingen met zo
weinig mogelijk inspanning voor de leerkracht.
– Vaardigheden om te leren inpassen in het regulier aanbod, zoals het gebruiken van het TASC
model
– Inspireren van en kennis delen met collega’s, omdat onderwijsmensen het meest leren van
en met elkaar.

Thinking Actively in Social Context

Hoe kunnen we antwoorden vinden?
– kennis delen over cognitief talentvolle leerlingen
– lezing of workshop
– Passend aanbod in de klas of school maken
– Analyse van het huidig schoolaanbod
– Gebruiken muziek in de klas; Muziek maakt slim
– Inzetten streektaal als uitdaging
– Werkvormen leren gebruiken die passend zijn voor alle leerlingen bijvoorbeeld bij
wereldoriëntatie
– Persoonlijk leerplan en reflectiegesprekken met kinderen leren gebruiken
– Werken met strategieën, zoals het TASC model
– Tweedaagse (team)cursus: “Pakkend en passend voor de hele klas”, i.s.m Buro Blom
https://buro-blom.nl

Welk idee vinden we het beste?
Benieuwd wat ik voor jou of je team kan betekenen?
Neem contact met mij op door een e-mail te sturen naar etroodbossien@gmail.com

Doen
Wat we doen bepalen we samen.
Intervisie een workshop of juist een cursus op maat. Altijd meteen toepasbaar in je eigen klas.

Curriculum Vitae
Juf met Master onderwijswetenschappen
1983 akte van bekwaamheid
1983-1984 vakleerkracht godsdienstonderwijs
1983 -1984
1987-2001 invalleerkracht
1985 remedial teacher en leraar Nederlands csg De Brug, Lelystad
1985- 1987 juf Ichthus, Driestromenland, Lelystad
2000-2013 juf obs De Lantscheene, Oldetrijne
2013- heden juf Comprix College ( http://www.comprixcollege.nl)
2013 Master onderwijswetenschappen/ onderzoek
naar groepsplannen, effect arrangementen voor
cognitief talentvolle basisschoolleerlingen.
2013-2015 vakbondsconsulent AOb rayon Noord
2017 – 2018 secretaris Lerarenparlement
2021- heden bestuurslid Stellingwarver Schrieversronte

Wat kost het?
Het kennismakingsgesprek is altijd gratis. We kijken samen of er een aanbod voor jou, voor jullie is. Daarna is het uurtarief € 85
Teamtrainingen in overleg en afhankelijk van de groepsgrootte.

KvK 86616285